Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

jchigo

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabittereros bittereros
jchigo
8537 5644
go to sleep
Reposted fromsaiwala saiwala
jchigo
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— Mroki
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
jchigo
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
jchigo
1817 c6cd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
jchigo

elliotschultz:

A short loop I animated for the Sticky Fingers ‘Dreamland’ music video, directed by Rhys Day. Every frame was hand drawn and coloured in Photoshop.

Check out more process shots on Behance or find me on Instagram: @elliotschultz

View HD version: https://vimeo.com/125646400

Watch final music video: http://www.youtube.com/watch?v=zgnxZUUtIdg


HOLY HELL. THE MUSIC VIDEO. IT'S SO MUCH MORE THAN THESE.
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viairmelin irmelin
jchigo
7011 9d96 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viairmelin irmelin
jchigo
5992 5d21
jchigo
7603 829f 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
jchigo
3371 edf0
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viairmelin irmelin
jchigo
1450 4601
Reposted fromnutsgallery nutsgallery viairmelin irmelin
jchigo
9453 f143
Reposted fromhagis hagis viadarthsadic darthsadic
jchigo
jchigo
Reposted fromgruetze gruetze viaadhara adhara
jchigo
6149 9714
Reposted fromtoadboy toadboy viathauturien thauturien
jchigo
7125 b686 500
Reposted frommyashes myashes viadarthsadic darthsadic
jchigo
Me too RDJ...
Reposted fromfabs3 fabs3 viadarthsadic darthsadic
jchigo
jchigo
Where is my unsee b*tton?
Reposted fromfabs3 fabs3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl